Oferta

Klientami Kancelarii są firmy oraz osoby fizyczne z rynku polskiego i niemieckiego, które chcą prowadzić działalność w różnych krajach Uni. Znajomość języka niemieckiego pozwala nam rozszerzyć usługi na rynek niemiecki.

Zakres wykonywanych usług:

 • zakładanie działalności w Polsce – rejestracja, przygotowywanie umów dla spółek
 • wybór form prowadzenia działalności oraz optymalnego opodatkowania
 • prowadzenie księgowości – ryczałt, książka przychodów i rozchodów, księgi handlowe
 • sprawozdania roczne (bilans, rachunek zysków i strat)
 • sprawozdawczość dla rachunkowości zarządczej – raporty
 • rozliczanie płac, ZUS i pomoc w zakresie kadr
 • przygotowywanie wniosków kredytowych – biznes plany
 • rozliczenia roczne
 • doradztwo podatkowe
 • przygotowywanie pozwów w sprawie niezapłaconych należności
 • przygotowywanie wniosków do sądu KRS
 • szkolenia w zakresie podatków
 • reprezentacja przed polskimi Urzędami Skarbowymi, ZUS – w trakcie kontroli

Wirtualne biuro

Usługi wirtualnego biura

Zajmujemy się zakładaniem działalności gospodarczej w Polsce (i za granicą) dla klientów, którzy mogą zarejestrować pod adresem prowadzonego przeze nas wirtualnego biura swoją siedzibę. W ramach wynajmowania adresu obsługujemy odbieranie poczty i przekazywanie korespondencji dla Klienta. Świadczymy także obsługę telefoniczną w dwóch językach – polskim i niemieckim.

Zajmujemy się także rozliczeniami na rynku transgranicznym:

 • rozliczenie dochodów otrzymywanych za granicą – niemieckie rozliczenia
 • sporządzanie rozliczeń rocznych w Polsce
 • zaświadczenie EU / EWR do rozliczenia w Niemczech
 • zwroty podatków VAT z rożnych krajów
 • rejestracja działalności na terytorium Niemiec
 • rejestracja zakładów zagranicznych – Betriebstätte
 • rejestracja dla potrzeb podatku VAT w Niemczech oraz rozliczenia w tym zakresie
 • rozliczenia płac pracowników oddelegowanych na terytorium Polski i Niemiec
 • przekształcanie polskiego planu kont i dostosowanie do niemieckiego systemu księgowego – SKR 04
 • wykonujemy sprawozdania oraz wyniki zysków i strat po niemiecku – czyli tzw. BWA niemieckie
 • składamy wnioski o tzw. Freistellungbescheinigung – dla firm budowlanych polskich, aby uniknąć „podatku budowlanego” (Steuerabzug)
 • rejestrujemy pracowników oddelegowanych budowlanych do SOKA BAU
 • sporządzamy wnioski o KINDERGELD dla Polaków pracujących w Niemczech

Rozliczanie podatków dla marynarzy

Kancelaria zajmuje się rozliczeniami podatkowymi polskich marynarzy, pomagając im dokonać rozliczeń z polskim i zagranicznym fiskusem.

Jako doradca podatkowy zajmuję się rozliczeniami dochodów z zagranicy oraz reprezentacją podatników przed organami podatkowymi w Polsce (a także za granicą).

Katarzyna Zabawa udziela indywidualnych konsultacji podatkowych dla marynarzy zmierzające do podwyższenia świadomości podatników na gruncie ustaw podatkowych.

Podatki marynarzy jest to zagadnienie, które stanowi często problem dla samych podatników i rodzi wiele pytań i wątpliwości. Otrzymywane dochody z zagranicy, z różnych krajów, co do których rozliczenia stosowane są różne metody wyliczenia podatku, stwarza wiele problemów. Dlatego też staramy się wyjaśnić je, gdyż nie są nigdzie jednorodnie uregulowane. Ustalamy rezydencje podatkową marynarzy, czyli ich status podatkowy w Polsce i za granicą.

Często zgłaszają się do nas marynarze przekonani, że nie muszą rozliczać swoich dochodów w Polsce. Kilka lat wstecz panowało przekonanie, że jak nie osiągane są dochody na terytorium Polski, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego – tzw. PIT.

Przypominamy, że rozliczenie roczne w Polsce należy złożyć do dnia 30.04 i należy w nim wykazać dochody uzyskiwane za granicą.

Gdy takie rozliczenia nie są składane a nasz marynarz zakupi w naszym kraju np. nieruchomość. W momencie zakupu nieruchomości notariusz wysyła informację do urzędu skarbowego. Urząd otrzymując taka informację bada sytuację nabywcy, czy posiadał środki na zakup. W tej sytuacji marynarz wzywany jest do urzędu skarbowego, aby ujawnił dochody z jakich nabył nieruchomość.

Sytuacje takie powodują niepotrzebny stres dla podatnika. Nasza praca polega na reprezentowaniu podatnika w postępowaniu i przeprowadzeniu dowodu ujawnienia dochodów często wstecznie.

Metody rozliczania podatków marynarzy

Od lat panuje przekonanie że marynarze nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a podlegają opodatkowani w tym kraju, pod banderą którego pływają.

Nic bardziej błędnego

Jeżeli marynarz ma miejsce zamieszkania w Polsce, to w naszym kraju podlega opodatkowaniu od wszystkich swoich dochodów, również tych uzyskiwanych za granicą. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych jest organ właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego. Rozliczenie takie należy złożyć do 30 kwietnia.

Jeśli dochód zagraniczny zgodnie z umową podlega opodatkowaniu z zagranicą, wówczas w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować odpowiednią metodą unikania podwójnego opodatkowania. W umowach, które zawarła Polska, obowiązują dwie metody:

Metoda wyłączenia z progresją – ten sposób opodatkowania przewidują umowy zawarte z większością krajów europejskich, jak np. z Austrią, Czechami, Danią (od 01.01.2011r.), Francją, Niemcami.

Metoda proporcjonalnego odliczenia – te metodę przewidują umowy zawarte między innymi z: Belgią, Holandią, Stanami Zjednoczonymi czy od 01.01.2013r. z Singapurem.

Podstawowym zadaniem jest ustalenie z jakiego kraju pochodzą dochody zagraniczne. Tu decydującą sprawą ustalenie miejsce siedziby lub miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa, które zatrudnia marynarza.

Często nie ma znaczenia pod jaką banderą pływa marynarz.